Consell Escolar Municipal
CEM El consell Escolar Municipal és un òrgan col.legiat consultiu i participatiu amb representació de tots els sectors educatius de la localitat.

FUNCIONS, segons el DECRET LEGISLATIU de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual és aprovat el Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana.

EIs Consells Escolars Municipals seran consultats preceptivament en les matèries següents:
a) Elaboració de pro postes i sol·licituds d'ubicació, construcció i renovació de Centres docents i unitats escolars dins el terme municipal.

b) Actuacions i disposicions municipals relatives a l’ensenyament amb incidència en matèries tals com educació especial, escolarització de marginats, activitats complementaries i extraescolars i ensenyaments no reglats.

c) Fixació, distribució i gestió dels recursos que en matèria educativa correspon d'invertir als Ajuntaments i aquells fons que discrecionalment s'inclouen en els pressupostos municipals per a accions educatives.

d) Constitució de patronats o instituts municipals d'educació.

e) Proposta de conveni i acords per a millorar la prestació del servei educatiu.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31