Resutat del Sorteig "Per a Nadal Compra i Guanya al Mercat Municipal"