Directorio del Ayuntamiento

Seu
Direcció
Telèfon
Email
Fax
Web

AJUNTAMENT

Plaça del Castell, 1

96 124 03 47

alcasser@alcasser.es

96 124 02 72

http://www.alcasser.es/

POLICIA LOCAL 

Plaça del Castell, 1

092 - 608663032

policialocal@alcasser.es

96 001 05 07

http://www.alcasser.es/es/pagina/policia-local

JUSGAT DE PAU

Plaça del Castell, 1

670 48 22 59

jpaz_alcacer@gva.es

96 100 30 44

http://www.justicia.gva.es/va/

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

C/ Vicent Iborra, 6

96 124 24 14

biblioteca@alcasser.es

 

http://www.alcasser.es/es/biblioteca-municipal

CEMENTERI

C/ de Albal, 30

679 43 95 05

 

 

 

CENTRE CULTURAL

C/ Dionís Chanzà, 14

670 48 21 33

ccultural@alcasser.es

 

http://www.alcasser.es/centre-cultural

CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL MUNICIPAL

C/ Portal de la Muntanya, 3

96 124 14 86

cij@alcasser.es

 

http://www.alcasser.es/cij-centre-dinformacio-juvenil

CENTRE SOCIAL

C/ Sant Antoni, 41

670 48 26 12

csocial@alcasser.es

 

http://www.alcasser.es/centre-social

EL DAU 

C/Consolat del mar

664 66 80 10

eldau@alcasser.es

 

https://www.alcasser.es/va/noticia/dau-zona-jove-dalcasser

ESCOLA D'ADULTS ALCÀSSER

C/ Sant Antoni, 41

96 123 15 49

cmfpa@alcasser.es

 

http://www.alcasser.es/escola-permanent-dadults-epa

ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL

Av. Torrent, 13

96 123 12 73

escoleta@alcasser.es

 

http://www.alcasser.es/va/pagina/escoleta-infantil-municipal

LLAR DE JUBILATS

Av. Joan XXIII, 7

96 124 18 74

 

 

http://www.alcasser.es/llar-jubilats

MATADERO MUNICIPAL

Camí del Barranc s/n

 

 

 

 

POLIESPORTIU MUNICIPAL

Av. Torrent, 14

96 123 17 17

esports@alcasser.es

 

http://www.alcasser.es/es/pagina/area-deportes

PISCINA MUNICIPAL

Av. Torrent, 14

662 65 16 95

esports@alcasser.es

 

http://www.alcasser.es/es/pagina/area-deportes

SERVEIS SOCIALS

Av. Mestre Serrano, 34

96 122 29 95

ssociales@alcasser.es

96 110 09 94

http://www.alcasser.es/serveis-socials