Fotos de les festes majors 2017

15 d'agost
CRIDA A LA FESTA
CORREFOC
16 d'agost
SOPAR POPULAR
17 d'agost
DIA DEL MAJOR
PARC INFANTIL / ELS RAMONETS
NIT JOVE
18 d'agost
FESTA DE LA PAELLA
19 d'agost
PARC AQUÀTIC
TALLER DE FANALETS
PARTIT DE FUTBOL
CONCERT
NIT D'ALBAES
20 d'agost
CAVALCADA
GALA MUSICAL
Dia 21 d'agost
FESTIVITAT DEL CRIST DE LA FE
24 i 25 d'agost
TIR I ARROSSEGAMENT

15 d'agost
CRIDA A LA FESTA
16 d'agost
SOPAR POPULAR
17 d'agost
DIA DEL MAJOR
PARC INFANTIL / ELS RAMONETS
NIT JOVE
18 d'agost
FESTA DE LA PAELLA
19 d'agost
PARC AQUÀTIC
TALLER DE FANALETS
PARTIT DE FUTBOL
CONCERT
NIT D'ALBAES
20 d'agost
CAVALCADA
GALA MUSICAL
Dia 21 d'agost
FESTIVITAT DEL CRIST DE LA FE
24 i 25 d'agost
TIR I ARROSSEGAMENT