Avís legal

L'Ajuntament d'Alcasser facilita informació d'interès general per a la ciutat i el municipi d'Alcasser de manera especial sobre les activitats oficials de l'Ajuntament i l'organització municipal i ho fa a través dels seus dominis i subdominis d'Internet:
alcasser.es

Els continguts d'aquests llocs web podran ser modificats i actualitzats per l'Ajuntament d'Alcasser sense necessitat de previ avís, tant pel que fa a les informacions com a l'estructura i disseny gràfic.

L'Ajuntament inclou en els seus llocs web enllaços a continguts externs que consideri d'interès per al ciutadà, observant sempre la normativa que regula els drets de propietat intel·lectual i les normes bàsiques de comportament ètic a Internet. Referent a això, l'Ajuntament d'Alcasser no es responsabilitza de les modificacions que puguin produir-se en les destinacions dels enllaços externs inclosos en el lloc municipal, ni de l'ús que es faci d'aquests continguts per part dels usuaris del web.

L'Ajuntament d'Alcasser és titular dels drets de propietat intel·lectual de el disseny i codis que es recullen en els dominis d'Internet esmentats a dalt, excepte que es faci referència expressa en sentit contrari. Les marques o signes distintius de qualsevol classe que es recullen en aquests llocs estan igualment protegits per la legislació vigent. La reproducció, distribució, comercialització o modificació no autoritzada de tots ells constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

La utilització no autoritzada expressament de la informació continguda en els dominis, així com els perjuís que pogueren ocasionar-se en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'Ajuntament d'Alcasser podrà originar l'exercici per este de les accions que legalment procedisquen.

L'usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts i serveis oferts per l'Ajuntament d 'Alcasser a la seva web es realitza sota el seu únic i exclusiu risc i responsabilitat.

L'usuari es compromet a fer un ús dels serveis i continguts del web adequat a la llei, ja no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o contràries a les normes bàsiques de comportament ètic a Internet, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin els drets de la propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma aplicable.

L'Ajuntament d'Alcasser no serà responsable dels errors que es poguessin produir en les comunicacions, inclòs l'esborrat, transmissió incompleta o retards en la remissió, no comprometent-se tampoc a que la xarxa de transmissió estigui operativa en tot moment. L'Ajuntament d'Alcasser es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la pàgina web o als serveis, en qualsevol moment, i sense necessitat d'avís previ, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions.

En els casos no previstos en aquestes condicions generals, així com en la interpretació i resolució dels conflictes que puguin sorgir com a conseqüència dels mateixos, serà d'aplicació la legislació espanyola.