Àrea d'Igualtat

L’àrea d’igualtat es crea amb l’objectiu d’aconseguir un Alcàsser amb homes i dones en igualtat  de drets i de deures, en igualtat d’oportunitats laborals i socials, un Alcàsser que respecte la diversitat i el dret a ser diferent. És pretén dissenyar accions amb perspectiva de gènere i reforçar els mecanismes i estructures que facen possible la igualtat efectiva posant en marxa estratègies encaminades a la participació de les dones en la presa de decisions en assumptes que interessen a tota la ciutadania.

Recolzar les iniciatives de tots els col·lectius i associacions locals de dones i treballar per a previndre i protegir a dones amb risc de violència de gènere, una de les majors lacres de la societat actual.

 

TELÈFON POLICIA EN POSSIBLES CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE:
608 66 30 32

 

Plan de igualdad de los empleados públicos del Ayuntamiento
Plan de igualdad de los empleados públicos del Ayuntamiento