PROJECTE T’AVALEM 2017: “ALCÀSSER OBERT”

El  SERVEF  ha aprovat el Projecte T’AVALEM JOVES  “AlcàsserObert”  presentat per l'Ajuntament d'Alcàsser per a la contractació de 10 alumnes-treballadors amb un contracte d'aprenentatge i formació  i per a la contractació de l'equip  docent i de gestió del projecte. L'alumnat  rebrà la  formació de dos Certificats de Professionalitat consecutius.

RESUM DEL PROJECTE ALCASSER OBERT

QUANTITAT SUBVENCIONADA: Import total 210.211’85€. El import subvencionat per la Generalitat Valenciana és de 194.529’60€ i la aportació municipal és de 15.682’25€.

REQUISITS DE LES PERSONES DESTINATÀRIES:

 1. Joves aturats majors de 16 anys i menors de 30.
 2. Inscrites  i figurar com a beneficiàries actives, en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 3. Tenir incloses  les especialitats formatives  en la fitxa de demanda del SERVEF:
  • Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (codi ADGG0408) Requisito de titulación niveL 1: SIN GRADUADO ESCOLAR
  • Activitats administratives en la relació amb el client (codi ADGG0208) Requisito de titulación nivel 2: CON GRADUADO ESCOLAR

 

PROCÉS DE SELECCIÓ:  totes les persones interessades s’hauran d’inscriure en l’oficina SERVEF de SILLA.  En cap cas l’Ajuntament d’Alcàsser podrà  admetre  a cap persona que no haja sigut preseleccionada pel  SERVEF.

ACORD PROCEDIMENT DE SELECCIO.

 1. ALUMNAT:  El SERVEF remetrà un llistat amb les persones preseleccionades que reuneixen els requisits de la convocatòria com  alumne-treballador,  entre les quals  la comissió  de baremació realitzarà la selecció final d'acord amb els criteris establits en les bases reguladores.  BASES DE SELECCIÓ ALUMNAT
 2. PERSONAL DOCENT I DIRECTIU: a través del SERVEF,  d'entre les persones que contemplen en el perfil de la seua demanda alguna  de les ocupacions relacionades amb l'especialitat a impartir.  BASES DE SELECCIÓ EQUIP

Tota la informació en http://www.servef.gva.es/va/proyectos-t-avalem

REALITZACIÓ DEL PROJECTE:

Durada: 12 mesos.                               Horari: Matins.                           Data prevista d’ inici: 29  maig 2017.

DRETS DE L’ALUMNAT:

 • Rebre  el Salari mínim interprofessional vigent  en 2017.
 • Gratuïtat  de la formació.
 • Acreditació de la formació superada amb  Certificat d'Aprofitament  del SERVEF.

 

Els projectes T'AVALEM són un programa mixt que combina accions de formació-ocupació, dirigides a aturats menors de 30 anys amb l’objectiu del qual és  la realització d'obres i/o serveis d'utilitat pública o interès social, amb un treball efectiu i, alhora, adquirisquen un certificat de professionalitat, que augmente la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.