El portal web de l'Ajuntament d'Alcàsser accessible i disponible per a tota la ciutadania

L'Accessibilitat Web es refereix a un disseny Web que permeti que qualsevol persona pugui percebre, entendre, navegar i interactuar amb la Web. L'accessibilitat Web beneficia a totes les persones, a les persones d'edat avançada que han vist minvades les seves habilitats, aquelles que per circumstàncies transitòries tinguin reduïdes les seves capacitats (incloent problemes visuals, auditius, motrius i/o cognitius), o a qualsevol usuari en situacions, per exemple en itinerància, que dificulten l'ús de la web. 

Per a l'administració pública l'accessibilitat es converteix en obligació. En el cas d'Europa es regula a través de la Directiva Directiva (UE) 2016/2102, i a Espanya es regula a través del nou Reial decret 1112/2018, en el qual es proposa fer un  sistema equitatiu per a tothom, havent-se de complir els requisits indicats en la norma EN 301 549 tant en els llocs web com les Apps mòbils en l'Administració. 

L'Ajuntament d'Alcàsser, comptant amb el suport de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica mitjançant una ajuda de 5.000 euros, ha dut a terme recentment el Projecte 'Sistema informàtic d'accessibilitat per a garantir el lliure accés a la informació, garantint l'adaptació a persones amb diversitat sensorial'. 

Els resultats poden consultar-se a través de les seccions:
1. Barra lateral de l'Ajudant d'Accessibilitat: Vistes web compatibles amb la norma EN 301 549.
2. Declaració d'accessibilitat per portal.

i resumit a través del vídeo mostrat a continuació:
ACCESSIBILITAT WEB EN PORTALS MUNICIPALS
https://youtu.be/mY8JaEoEo4U